Libya Makamlarınca Düzenlenen Cenaze Formları Nakil Tercümesi

Trablus Büyükelçiliği 09.02.2009

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ

İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ

……………………. ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU

MUMYALAMA BELGESİ

…/…/2009 tarihinde vefat eden …………………………’in, …/…/2009 …….. günü, deri altı ve gögüs boşluğu sıvı faramilin maddesi ile mumyalanmıştır.

………………..‘tan Türkiye’ye nakli için ………………………… Hastanesi’nde kanunen geçerli sağlık kuralları çerçevesinde mumyalanmıştır.

…………..Çevre İşleri Bürosu

İmza – Mühür

TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAH?R?YES?

ADALET VE KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

ADLİ UZMANLIK VE ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

ADLİ TIP BÖLÜMÜ

Teklifte Bulunan Makam:

Ölüm Bildirimi No:

Gün : Saat:

……………………….. oğlu merhum ………………….’e otopsi yapılmıştır.

Yaşı: (Yaklaşık olarak) Doğum Yeri: Dini:

Mesleği: Uyruğu:

Ölüm Tarihi: Medeni Durumu:

Otopsiye Gönderildiği Tarih:

TEŞHİS:

Doğal Ölüm:

Şiddet Sonucu Ölüm:

Kazalar:

Doğum Öncesi Ölüm:

Trablus,

Savcı Adli Tabip

İmza-Mühür imza-mühür

Bildirim No :

Vefat Edenin Adı :

Doğum Tarihi : Yaşı: İkametgahı:

Ölüm Sebebi :

…………..,

Savcı Adli Tabip

İmza-Mühür imza-mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ

İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ

……………. ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU

TABUT İÇİNE NAAŞ YERLEŞTİRME BELGESİ

Merhum ……………………… için … /…/2009 günü, üç kılıftan (saç, ahşap ve harici tabut) oluşan tabut hazırlanıp kapatılmıştır.

Tabut, Savcılık onayı ile Gümrük görevlisi, Çevre İşleri Bürosu görevlisi, vefat edenin yakını ve tabi olduğu Büyükelçilik görevlisi huzurunda hazırlanıp kapatılmıştır. Tabut, tutanakta bulunan mührün aynısıyla mühürlenip, naaşın ……………………..’tan Türkiye’ye nakline izin verilmiştir.

Not: Bu belgelerin tabutun beraberinde olması gerekmektedir.

Gümrük Görevlisi …………..Çevre İşleri Bürosu

İmza-mühür imza-mühür

Savcı

İmza – Mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ

KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

NÜFUS İDARESİ

……….. SİVİL KAYIT BÜROSU

ÖLÜM BELGESİ

ÖLÜM VAKASI TESPİT RESMİ KAYDI

Aile Sayfa No: Sicil Kayıt No:

Aile Kayıt No: Sayfa No :

Komün (Belediye) : Bildirimi Yapanın Adı :

Mahallesi : Adresi :

Temel Halk Kongresi: Kimlik Belgesi No :

Aile Cüzdanı No :

Veriliş Yeri :

Ölenin Adı: Soyadı : Cinsiyeti:

Yaşı : Mesleği : Uyruğu:

Doğum Tarihi:

Ölüm Nedeni (Detaylı olarak):

Adresi ve İkamet Yeri:

Ölüm Tarihi / Saati: Gün: Ay: Yıl:

Ölüm Yeri :

Bildirimi Yapan Makam (İsim ve Adresi):

Ölenin Baba Adı : Soyadı:

Ölenin Anne Adı : Soyadı:

Yukarıdaki bilgiler incelenip, yukarıdaki numara ile ölümler siciline kaydedilmiştir.

Kaydı Yapan Memur: Ünvanı:

İmza ve Mühür

Kayıt Tarih:

Bildirim Tarihi: Gün: Ay: Yıl:

Notlar:

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİHİRİYESİ İSKAN VE ALTYAPI GENEL HALK KOMİTESİ ……….………… ÇEVRE İŞLERİ BÜROSU ÖLÜM NEDENLERİ BELGESİ

…………………….. Komünü (Belediyesi) Çevre İşleri Bürosu yetkilisi olarak ekteki belgeleri ve ölüm kaydını inceledikten sonra;

Beyan ederim;

Vefat Eden :

Uyruğu :

Doğum Yeri :

Pasaport No :

Doğum Tarihi :

Ölüm Tarihi :

Ölüm Yeri :

Ölüm Nedeni :

…………… Çevre İşleri Bürosu

İmza-mühür

(TERCÜME)

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ

KAMU GÜVENLİĞİ GENEL HALK KOMİTESİ

NÜFUS İDARESİ

…………. Komünü (Belediyesi) Sivil Kayıt Bürosu

(KOPYA)

DEFİN İZNİ

Tarih :

Vefat Edenin Adı : Soyadı:

Cinsiyeti : Uyruğu:

Pasaport veya varsa Kimlik Numarası:

Veriliş Yeri ve Tarihi :

Doğum Tarihi : Yeri:

Vefat Edenin Baba Adı (Bildirimde Bulunan Biliyorsa): Soyadı:

Vefat Edenin Anne Adı (Bildirimde Bulunan Biliyorsa): Soyadı:

Ölüm Sebebi:

Vefat edenin kimliği ve ölüm sebebini araştırdıktan sonra naaşın defnine izin verdik.

Sivil Kayıt Sekreterinin İmzası

İmza-mühür

Not: Bilgilerde herhangi bir tahrifat veya değiştirme belgeyi iptal eder. Sadece aslı geçerlidir.

İlgili Dosyalar

kvuze155zusblg45kzdng3f1CENAZE

Pazar - Perşembe

08:30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

1.1.2018 1.1.2018 YILBAŞI
17.2.2018 17.2.2018 17 ŞUBAT DEVRİMİ BAYRAMI
1.5.2018 1.5.2018 İŞÇİ BAYRAMI
14.6.2018 16.6.2018 RAMAZAN BAYRAMI
21.8.2018 24.8.2018 KURBAN BAYRAMI
11.9.2018 11.9.2018 HİCRİ YILBAŞI
16.9.2018 16.9.2018 ŞEHİTLER GÜNÜ
23.10.2018 23.10.2018 ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
29.10.2018 29.10.2018 CUMHURİYET BAYRAMIMIZ
20.11.2018 20.11.2018 12 REBIUL EVVEL HZ MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ
24.12.2018 24.12.2018 LİBYA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ