Yurtdışı Adres Bilgileri

Trablus Büyükelçiliği 05.05.2010

Malumları olduğu üzere, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri, Adres Beyan Formu (B)’nda yeralan bilgiler esas alınarak temin edilmekte ve bu bilgilerin Konsolosluk.Net sistemine kaydedilmesi veya bu formların Konsolosluk.Net sistemine bağlı bulunmayan Konsolosluklarca vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Libya’da ikamet eden vatandaşlarımızın da Adres Beyan Formu (B) doldurması suretiyle Konsolosluk Şubemize adres beyanında bulunması gerekmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanması amacıyla Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) mevcut veriler esas alınacağından, Adres Beyan Formu (B) doldurup Konsolosluklarımıza iletmeyen yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmeleri mümkün olamayacaktır. Ayrıca beyanda bulunmayan veya yanlış beyanda bulunan vatandaşlarımız Maliye Bakanlığı’nca idari para cezasına çarptırılacaktır.

Bu itibarla,

-Libya’da faaliyet gösteren firmalarımızın bünyelerinde çalışan vatandaşlarımıza anılan formları doldurtmak suretiyle toplu olarak Konsolosluk Şubemize iletmeleri,

-Serbest çalışan vatandaşlarımızın ise formları bizzat Konsolosluk Şubemizden temin ederek doldumaları gerektiği

Saygı ile duyurulur.

Pazar - Perşembe

08:30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

1.1.2018 1.1.2018 YILBAŞI
17.2.2018 17.2.2018 17 ŞUBAT DEVRİMİ BAYRAMI
1.5.2018 1.5.2018 İŞÇİ BAYRAMI
14.6.2018 16.6.2018 RAMAZAN BAYRAMI
21.8.2018 24.8.2018 KURBAN BAYRAMI
11.9.2018 11.9.2018 HİCRİ YILBAŞI
16.9.2018 16.9.2018 ŞEHİTLER GÜNÜ
23.10.2018 23.10.2018 ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
29.10.2018 29.10.2018 CUMHURİYET BAYRAMIMIZ
20.11.2018 20.11.2018 12 REBIUL EVVEL HZ MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ
24.12.2018 24.12.2018 LİBYA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ