Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in Libya Temasları 9-11 Ekim 207

Trablus Büyükelçiliği 15.10.2017

Türkiye köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğu Libya’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem vermektedir.

Libya'da siyasi krizin aşılmasına yönelik uzlaşmasürecindeki engellerin aşılabilmesi içinLibyalı kardeşlerimizinson dönemde yeni bir çaba içine girmeleri memnuniyet vericidir.Türkiye, ivme kazanan siyasi sürecin diyalog yoluyla ve kapsayıcı şekilde yürütülerek başarılı olmasını temenni etmektedir.Diğer taraftan Türkiye, şiddete başvurulmasını ve askeriçözümü reddetmektedir.

Türkiye’ninLibya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önalbaşkanlığında bir heyetimiz9-11 Ekim 2017 tarihlerindeLibya’yı ziyaret ederek,Libyalı taraflara uzlaşı mesajlarımızıiletmiştir. Bu çerçevede,heyetimiz,Trablus’ta Başkanlık Konseyi BaşkanıFayezSarraj, Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı AbdurrahmanSuvehyli,Kubba'daiseTemsilciler Meclisi BaşkanıAgilaSalih'legörüşmüştür.Heyetimiz ayrıcaMisurata’datemaslarda bulunmuştur.

Heyetimiz,tüm görüşmeler sırasında,Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi üyeleri başta olmak üzere tüm Libyalı kardeşlerimizi, kendilerince sahiplenilecek ve yönlendirilecekbirsüreç çerçevesindegörüş ayrılıklarını diyalog veuzlaşıyla aşmaya ve böyleceistikrar, birlik ve refah yönündebiran önceadım atmaya davet etmiştir.

Tunus’tada temaslarda bulunan heyetimiz geçen Ağustos ayında yeni görevine başlayan BM Genel Sekreteri’ninLibya Özel TemsilcisiGhassamSalamé’yledegörüşmüştür. Heyetimiz,görüşmede, BMEylem Planına ülkemizin verdiği güçlü desteği yinelemiş,Libyalıtümkesimleri Eylem Planının uygulanmasınakatkı sağlamaya davet ettiğimizi bildirmiştir.

SözkonusuPlan, Libyalı kardeşlerimizin uzlaşı sağlayabilmeleri içinyeni bir fırsat penceresi açmıştır.Türkiye,samimi olarak Libya’da tüm kesimlerin ortak bir hedef etrafında birleşmelerinivebirlik ve uzlaşı çabasındabaşarılıolmalarınıarzu etmektedir.Bu bağlamda,heyetimizin Libya’daki temaslarıylagösterildiği üzere,Türkiye,Libya’daki tümkesim vebölgelerle görüşme veeşit mesafeden yaklaşma tutumunusürdürerek, uzlaşı yönündeki telkinlerini iletmeye devam edecektir.

Pazar - Perşembe

08:30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

1.1.2017 1.1.2017 YILBAŞI
17.2.2017 17.2.2017 17 ŞUBAT DEVRİMİ BAYRAMI
1.5.2017 1.5.2017 İŞÇİ BAYRAMI
25.6.2017 27.6.2017 RAMAZAN BAYRAMI
1.9.2017 3.9.2017 KURBAN BAYRAMI
16.9.2017 16.9.2017 ŞEHİTLER GÜNÜ
2.10.2017 2.10.2017 HİCRİ YILBAŞI
23.10.2017 23.10.2017 ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
29.10.2017 29.10.2017 CUMHURİYET BAYRAMIMIZ
2.12.2017 2.12.2017 12 REBIUL EVVEL HZ MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ
24.12.2017 24.12.2017 LİBYA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ