Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in Libya Temasları 9-11 Ekim 207

Trablus Büyükelçiliği 15.10.2017

Türkiye köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğu Libya’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem vermektedir.

Libya'da siyasi krizin aşılmasına yönelik uzlaşmasürecindeki engellerin aşılabilmesi içinLibyalı kardeşlerimizinson dönemde yeni bir çaba içine girmeleri memnuniyet vericidir.Türkiye, ivme kazanan siyasi sürecin diyalog yoluyla ve kapsayıcı şekilde yürütülerek başarılı olmasını temenni etmektedir.Diğer taraftan Türkiye, şiddete başvurulmasını ve askeriçözümü reddetmektedir.

Türkiye’ninLibya Özel Temsilcisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önalbaşkanlığında bir heyetimiz9-11 Ekim 2017 tarihlerindeLibya’yı ziyaret ederek,Libyalı taraflara uzlaşı mesajlarımızıiletmiştir. Bu çerçevede,heyetimiz,Trablus’ta Başkanlık Konseyi BaşkanıFayezSarraj, Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı AbdurrahmanSuvehyli,Kubba'daiseTemsilciler Meclisi BaşkanıAgilaSalih'legörüşmüştür.Heyetimiz ayrıcaMisurata’datemaslarda bulunmuştur.

Heyetimiz,tüm görüşmeler sırasında,Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi üyeleri başta olmak üzere tüm Libyalı kardeşlerimizi, kendilerince sahiplenilecek ve yönlendirilecekbirsüreç çerçevesindegörüş ayrılıklarını diyalog veuzlaşıyla aşmaya ve böyleceistikrar, birlik ve refah yönündebiran önceadım atmaya davet etmiştir.

Tunus’tada temaslarda bulunan heyetimiz geçen Ağustos ayında yeni görevine başlayan BM Genel Sekreteri’ninLibya Özel TemsilcisiGhassamSalamé’yledegörüşmüştür. Heyetimiz,görüşmede, BMEylem Planına ülkemizin verdiği güçlü desteği yinelemiş,Libyalıtümkesimleri Eylem Planının uygulanmasınakatkı sağlamaya davet ettiğimizi bildirmiştir.

SözkonusuPlan, Libyalı kardeşlerimizin uzlaşı sağlayabilmeleri içinyeni bir fırsat penceresi açmıştır.Türkiye,samimi olarak Libya’da tüm kesimlerin ortak bir hedef etrafında birleşmelerinivebirlik ve uzlaşı çabasındabaşarılıolmalarınıarzu etmektedir.Bu bağlamda,heyetimizin Libya’daki temaslarıylagösterildiği üzere,Türkiye,Libya’daki tümkesim vebölgelerle görüşme veeşit mesafeden yaklaşma tutumunusürdürerek, uzlaşı yönündeki telkinlerini iletmeye devam edecektir.

Pazar - Perşembe

08:30 - 13.00 / 14.00 - 17.30

1.1.2018 1.1.2018 YILBAŞI
17.2.2018 17.2.2018 17 ŞUBAT DEVRİMİ BAYRAMI
1.5.2018 1.5.2018 İŞÇİ BAYRAMI
14.6.2018 16.6.2018 RAMAZAN BAYRAMI
21.8.2018 24.8.2018 KURBAN BAYRAMI
11.9.2018 11.9.2018 HİCRİ YILBAŞI
16.9.2018 16.9.2018 ŞEHİTLER GÜNÜ
23.10.2018 23.10.2018 ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
29.10.2018 29.10.2018 CUMHURİYET BAYRAMIMIZ
20.11.2018 20.11.2018 12 REBIUL EVVEL HZ MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ
24.12.2018 24.12.2018 LİBYA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ