Türkiye Cumhuriyeti

Misurata Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Borçlanmasına Esas Olmak Üzere Çalışma Belgesi Düzenlenmesi , 18.06.2017

Vatandaşlarımızın Yurtdışı Borçlanmasına Esas Olmak Üzere Libya’daki Çalışma Sürelerini Gösteren Hizmet Belgesi Tanzimi
Taleplerine İlişkin Duyuru 

Libya'daki Temsilciliklerimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirinin / Ataşesinin henüz atanmamış olması nedeniyle Libya’daki hizmet/ikâmet belgelerinin temin edilememesinin ve önceden düzenlenmiş Libya hiz

met/ikâmet belgelerinin teyidinin alınamamasının sigortalı vatandaşlarımız
açısından yarattığı sorunun giderilebilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir Ortak Komisyon teşkil edilmiştir.

Komisyon, sigortalıların Libya’da çalışmakta iken kullandıkları pasaportları, çalışmalarına ait iş akdi, işverence düzenlenmiş bonservis, Libya Sigorta Kurumunca düzenlenmiş sigorta kartı veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgelerine göre hizmet süresini tespit veya daha önce düzenlenmiş hizmet belgesinin teyidi çalışmasını yapacaktır.


Bu kapsamda talepte bulunacak vatandaşlarımızın okunaklı (mümkünse renkli) pasaport fotokopilerini, 

 ikamet yerlerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne “aslı gibidir” tasdiki yaptırması ve tasdikli bu fotokopileri diğer belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Adres: Adres: Mithatpaşa Caddesi, No: 7, Sıhhiye, Çankaya, Ankara, Türkiye / Telefon: (0312) 458 7017  Alternatif Telefon: (0312) 458 7018)  bir dilekçe ekinde göndermesi gerekmektedir.


Sözkonusu dilekçede, işlemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel

Müdürlüğü’nün 30.03.2017 tarih ve 12522335-010.07.01-E.1792503 sayılı Genel Yazı’da belirtilen talimatı kapsamında yapılmasının talep edilmesi yerinde olacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

TC Misurata Başkonsolosluğu